ارتباط با ما

  • دفترمرکزی: قشم،جنب اسکله شهید ذاکری، مجتمع معراج قشم، واحد 2058   کدپستی:  7951879965
  • دفتربندرعباس:چهارراه رسالت، ساختمان امور آب و فاضلاب منطقه دو، طبقه دوم کدپستی:  7951879965
  • شماره تماس :987633673841+
  • دورنگار : 987633670881+
  • ایمیل  info@pooyeshqeshm.com